Brandpreventiedeskundige 1 de veelgevraagde opleiding voor brandveiligheidsprofessionals

De standaard in brandveilig bouwen en installeren

In de bouwwereld is het diploma Brandpreventiedeskundige 1 een veelgevraagde standaard. Met dit diploma krijg je toegang tot interessante functies. Je krijgt aantoonbaar verstand van de complexe wereld van regelgeving rond brandveilig bouwen en installeren en kunt bouwplannen beoordelen op brandveiligheid. Je gaat niet alleen de structuur van de regelgeving kennen, maar leert deze toe te passen door je te verdiepen in vele casussen en echte bouwplannen van verschillende soorten gebouwen. Als bouwer kan je gaan beoordelen of de brandveiligheid van je project in orde is, als handhaver ga je feilloos de regelgeving toepassen en de tekortkomingen uit een project halen en je doet ook kennis op van de praktische toepassing van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid. Brandpreventiedeskundigen met dit niveau worden gevraagd bij adviesbureaus,  aannemersbedrijven, architectenbureaus, verzekeraars, applicatiebedrijven en bevoegd gezag als gemeente en brandweer.

Basis voor vervolgopleidingen en uitdagende functies

De opleiding biedt ook een uitstekende basis voor vervolgopleidingen als Brandpreventiedeskundige 2, Controleur brandpreventie bestaande bouw, Bouwkundige brandpreventie en vele installatie-technische opleidingen. Als brandpreventiedeskundige word je een goede gesprekspartner aan de onderhandelingstafel omdat je brandveiligheidsvraagstukken kunt terugbrengen tot de essentie en je sterk in je schoenen komt te staan!

Nooit ver uit de buurt

De opleiding wordt op meerdere locaties in Nederland gegeven: Zwolle, Echteld en Eindhoven. De met zorg gekozen locaties bieden een plezierige uitstekend verzorgde lesomgeving met medecursisten uit allerlei disciplines. Dus naast het opdoen van de kennis waarmee je het examen gaat halen bouw je ook aan je netwerk in het vakgebied!

Erkend landelijk examen

Het examen Brandpreventiedeskundige 1 bestaat uit drie onderdelen: meerkeuzevragen, open vragen en een bouwplantoetsing. Een hele klus waar je een dag mee bezig bent! De examens worden afgenomen door twee onafhankelijke examenbureaus voor beroepsexamens met landelijke erkenning: Certoplan en ISAC. Het Certoplan examen wordt meerdere keren per jaar afgenomen in Houten. Het ISAC examen wordt meerdere keren per jaar afgenomen in Uden, Alphen aan de Rijn en Zwolle.

Uitgebreide inhoud

De opleiding wordt op MBO/HBO niveau gegeven, je hoeft geen specifieke voorkennis te hebben, alle ervaring in de bouwwereld is nuttig zoals bijvoorbeeld het kunnen lezen van bouwtekeningen.

De nadruk van de opleiding ligt op het kunnen beoordelen van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Het gaat hierbij om de bouwkundige voorzieningen als wanden en plafonds van brandcompartimenten en de inrichting van vluchtwegen, maar ook om de installatietechnische voorzieningen als de brandmeldinstallatie of een sprinklerinstallatie. Om dit goed te kunnen beoordelen komt brandfysica aan de orde, de natuurkundige beginselen van brand. Het vermogen van een brand heeft te maken met  hoeveel brandbaar materiaal in een gebouw aanwezig is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de veiligheid en of de brandweer nog in staat is de brand te blussen. De verschillende manieren waarop de hitte van de brand zich verspreidt zijn belangrijk en de rookontwikkeling en -verspreiding hebben hier ook mee te maken. Rookverspreiding is erg onder de aandacht en de nieuwe inzichten worden behandeld. Dit alles is van belang om risico’s te beoordelen, vervolgens wordt gekeken hoe de regelgever deze risico’s in de bouwregelgeving verkleint en wat dus de logica achter de regelgeving is. De opbouw en samenhang van de regelgeving wordt besproken in de vorm van de Woningwet en het Bouwbesluit en de doelstellingen van deze regelgeving. De details van de regelgeving worden doorgenomen en komen daarna aan bod in een groot aantal casussen, dit zijn realistische bouwplannen. Bij het toetsen van deze bouwplannen komen de brandveiligheidseisen op allerlei manieren langs waardoor ze op vanzelfsprekende wijze geleerd worden in hun toepassing.  

Naast de direct in het Bouwbesluit geformuleerde brandveiligheidsregels zijn er ook de Nederlandse en Europese normen die de verdere praktische uitwerking van brandveiligheidsmaatregelen geven.

Normen zijn documenten die zaken standaardiseren. Dit standaardiseren kan gaan over testen van constructies om de brandwerendheid te bepalen, het ontwerpen van bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie met brandmelders te ontwerpen en rekennormen geven formules en randvoorwaarden om bijvoorbeeld de kans op brandoverslag van een gebouw naar een ander gebouw te bepalen. Van de drie soorten normen, test-, reken- en ontwerpnormen. Hoe dit werkt en hoe het Bouwbesluit deze normen aanstuurt, wordt in de opleiding behandeld

Er zijn testnormen, rekennormen en ontwerpnormen. Normen zijn documenten die zaken standaardiseren. Dit standaardiseren kan gaan over testen van constructies om de brandwerendheid te bepalen, het ontwerpen van bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie of hoe brandmelders te ontwerpen. Rekennormen geven formules en randvoorwaarden om bijvoorbeeld de kans op brandoverslag van een gebouw naar een ander gebouw te bepalen.

Hoe dit werkt en hoe het Bouwbesluit deze normen aanstuurt, wordt in de opleiding behandeld.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van alle details van brandveilig bouwen en installeren, klaar voor het examen Brandpreventiedeskundige 1 en voor het toepassen van deze kennis in uiteenlopende functies in en rond het bouwproces van handhaving tot ontwerp en bouw.

Fijne sfeer

De docenten van opleiding zijn allemaal specialist in het vakgebied en nemen je op een plezierige en vakkundige wijze mee door de stof in een veilige leeromgeving waar je graag vragen stelt en geïnspireerd wordt. In de lesgroepen kunnen grote niveau- en ervaringsverschillen voorkomen maar daar gaan de docenten ervaren mee om zodat iedereen optimaal naar de eindstreep wordt begeleid.